Over brandwonden

In België zijn er heel veel verenigingen die zich inzetten voor brandwondenpatiënten en focussen op het verstrekken van nuttige informatie rond preventie en verzorging van brandwonden. Om die reden verwijzen we u graag door naar enkele andere gespecialiseerde websites waar u snel de correcte informatie kan terugvinden. Indien u toch nog met vragen zit, kan u ons steeds contacteren.

Meer verenigingen met een groot hart

www.brandwonden.be

De stichting Brandwonden wil het slachtoffer van brandwonden en zijn familie helpen zijn/haar plaats in de maatschappij terug te vinden door het verlenen van financiële steun. Daarnaast voert de Stichting een intensief preventiebeleid dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen. In dit kader werd een interactief preventieprogramma ontwikkeld waarin de belangrijkste aspecten van brand- en brandwonden-preventie vervat liggen.
Op hun website vindt u heel wat informatie over EHBO, littekens door brandwonden en hun behandeling, tips rond preventie en hoe te leren leven met een brandwonde.

www.helpbrandwondenkids.be

Help Brandwonden Kids is een vereniging gevestigd in Mol. Ze ondersteunen kinderen met brandwonden op financieel vlak. HBK focust ook sterk op preventie. Hun campagne zorgt ervoor om zoveel mogelijk scholen in België te voorzien van ‘Doe dozen’. Een ‘doe-doos’ is een educatief pakket met verschillende tips over hoe brand en brandwonden te voorkomen. Meer info over hun werking vindt u op hun website.

www.uzgent.be – brandwondencentrum – UZ Gent

Hier kunt u meer info vinden over het brandwondencentrum in het UZ Gent. Ook wordt er aandacht gegeven aan de technieken die worden gebruikt bij het behandelen van brandwonden.

www.oscare.be

Oscare is een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden. Ze bieden een laagdrempelige, betaalbare en deskundige nazorg aan. Via een meerjarig preventiebeleid sensibiliseert Oscare de samenleving voor de gevaren van brand. Ze trachten mensen aan te zetten tot een brandveilig leven.

www.vzw-pinocchio-asbl.be

In heel België behartigt vzw Pinocchio de belangen en het welzijn van de kinderen jongeren met brandwonden.
Vzw Pinocchio probeert het verblijf van kinderen in het ziekenhuis draaglijker te maken en biedt ook financiële en psychosociale steun. Bovendien organiseert de vzw talrijke activiteiten voor kin-deren en jongeren met brandwonden, zoals het jaarlijkse re-integratie kamp. Meer info hierover vindt u op hun website.

Meer informatie over brandwonden kan je vinden via volgende links. Indien u alsnog vragen heeft over brandwonden, kan u ons steeds contacteren.

Brandwondencentrum (BWC) Gent

Het Brandwondencentrum (BWC) van het UZ Gent is één van de zes erkende Brandwondencentra in België. In het BWC is er plaats voor maximum 6 patiënten. Dit kunnen zowel patiënten zijn die zeer ernstig verbrand zijn waardoor ze nood hebben aan gespecialiseerde intensieve zorg (Intensive Care patiënten), als patiënten met uitgebreide brandwonden (Mid Care patiënten). Patiënten met beperkte lokale brandwonden (Low Care patiënten) worden opgenomen op de afdeling Plastische Heelkunde.

Omwille van het verhoogde risico op infecties die (ernstige) brandwonden met zich meebrengen, worden alle patiënten verzorgd in afgesloten isolatiekamers en gelden er strikte regels voor de verzorging van de patiënten. Hierdoor wordt ook het bezoek aan de patiënten beperkt en wordt aan de bezoekers gevraagd om de nodige beschermingsmaatregelen te respecteren.

De behandeling en verzorging van brandwondenpatiënten is een multidisciplinair gebeuren, dit wil zeggen dat er verschillende disciplines bij betrokken zijn: plastisch chirurgen, intensivisten, pediaters, verpleegkundigen, zorgcoördinatoren, kinesitherapeuten, logistiek medewerkers,…
Het behandelingsteam van het BWC staat onder leiding van Prof. dr. Blondeel, plastisch chirurg en diensthoofd van het BWC, dr. Claes waarnemend diensthoofd van het BWC, in nauw overleg met dr. Fierens (Intensieve Zorg), dr. Verrijckt (Pediatrische Intensieve Zorg) en dhr. Stijn Witdouck (hoofdverpleegkundige)

Brandwondencentra in België

Universitair Ziekenhuis Gent

De Pintelaan 185
9000 Gent

T 09 332 34 90

ZNA Stuivenberg

Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen

T 03 217 75 95

Militair Hospitaal Neder Over Heembeek

Bruynsstraat
1120 Neder Over Heembeek

T 02 264 49 82

Universitair Ziekenhuis Leuven

Herestraat 49
3000 Leuven

T 016 34 87 50

Centre Hospitalier Universitaire de Liège

T 04 366 72 94

I.M.T.R. Loverval

Rue de Villers 1
6280 Loverval

T 071 10 60 00

Zit je met vragen? Of gewoon zin in een babbel?

We proberen zo goed mogelijk te antwoorden op je vragen zodat je snel verder kan. Aarzel niet om ons te contacteren!

contacteer ons